Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік сатып алу мониторинг мұрағаты

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезіндегі қазақстандық құрамның 2010 жылдың көлемдер туралы ақпарат

2011 жылдың жиынтық есепке сәйкес жалпы Қарағанды облысы бойынша міндеттемелер мемлекеттік сатып алудың 80 856 шарты бойынша 33млрд.084млн. теңгеге атқарылған, тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің қазақстандық құрамы 26млрд.649млн.теңге немесе 80,55% құрады (78,17% орташа республикалық құрамнан 2,38 тармаққа жоғары).
Мұнымен қатар, мемлекеттік сатып алу:
- тауарлар бойынша 11млрд.814млн.теңгеге, оның ішінде отандық тауарлар – 6млрд.020млн. теңгеге немесе 50,95 % (53,69% орташа республикалық құрамнан 2,74 тармаққа төмен);
- жұмыстар бойынша 11млрд.256млн.теңгеге, оның ішінде отандық мердігерлер 10млрд.618млн.теңгеге орындаған немесе 94,33% (88,24% орташа республикалық құрамнан 6,09 тармаққа жоғары);
- қызметтер бойынша 10млрд.014млн.теңгеге, оның ішінде отандық қызмет көрсетушілерден – 10млрд.011млн. теңгеге немесе 99,97% (84,69% орташа республикалық құрамнан 15,28 тармаққа жоғары) жасалған.